Jaffer Bhai's Delhi Darbar

Restaurant and Takeaway

Mahim

18, Lady Jamshedji Road, Opp. St. Michael Church, Mahim (W), Mumbai - 400 016

Tel.: (+91 22) 2446 5651, 2446 5652, 2446 5654